5 stycznia 2022
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

7 stycznia 2022r. roku UMiG w Sobótce będzie nieczynny

      

Na podstawie Zarządzenia nr 123.2021 Burmistrza Miasta i  Gminy Sobótka z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto wypadające w sobotę w 2022 roku w związku z  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) , art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1320 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 1 ustawy  o pracownikach samorządowych( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)