10 listopada 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

38. Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Sobótce oraz prace Komisji Spraw Obywatelskich w listopadzie

We wtorek 9 listopada 2021 r w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyła się 38. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce z dopuszczeniem zdalnego trybu obradowania.

Porządek przebiegu obrad: 

  • Otwarcie sesji.
  • Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035
  • Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok
  •  Wolne wnioski i informacje
 
Po zakończeniu spotkania nastąpiły prace Komisji Spraw Obywatelskich w listopadzie, które przebiegały według planu 
 
  •  Informacja w zakresie zimowego utrzymania na terenie gminy.
  •  Sprawy bieżące.
  •  Sprawy mieszkaniowe.
  •