31 maja 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

32. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce

26 maja 2021 r., w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej odbyła się 32. Sesja Rady Miejskiej. Przed rozpoczęciem obrad Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka wręczył podziękowania, nagrody i dyplomy.  Obecni wysłuchali również Dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu, który opowiedział o odkryciu w Gminie Sobótka jak i krótkiej historii o byłym mieszkańcu Sobótki –  artyście, kowalu – Jaroslavie Vonce opowiedzianej przez Kustosza Muzeum Narodowego we Wrocławiu.  Po uroczystej części tego spotkania Radni przystąpili do prac zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 kwietnia 2021 r.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 19 kwietnia do 14 maja 2021 r.

4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035.

5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok.

6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP” w roku 2021.

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom (ul. Ziołowa).

8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka (ul. Nasturcjowa).

9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka (ul. Piaskowa).

10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka (ul. Kwarcowa).

11. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Będkowice (ul. Konwaliowa).

12. Uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Sobótka ze Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich

13. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.