14 maja 2019
Anita Kruczykowska
Udostępnij

3.207.300 zł dofinansowania zadania „Remont dróg gminnych: ul. M. Skłodowskiej – Curie i R. Zmorskiego w Sobótce”

13 maja 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Mirosław Jarosz, podpisał w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego umowę na dofinansowanie zadania „Remont dróg gminnych: ul. M. Skłodowskiej – Curie i R. Zmorskiego w Sobótce”. Dofinansowanie w kwocie 3.207.300 zł pochodzi z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych. Za pozyskane środki zostanie wyremontowany odcinek o długości 1.389 m od skrzyżowania z Aleją Jana Pawła II do torów kolejowych. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków zamieszkania.
Więcej informacji pod adresem: https://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/15437,29-mln-zl-dla-dolnoslaskich-samorzadow-na-dofinansowanie-w-ramach-Funduszu-Drog-.html

Fotografia pochodzi z archiwum DUW