25 lutego 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

29. sesja Rady Miejskiej w Sobótce

W dniu 25 lutego 2021 r., w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej odbyła się 29 Sesja Rady Miejskiej. Radni przystąpili do prac zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji 
 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 stycznia 2021 r. 
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 18 stycznia do 12 lutego 2021 r.
 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021 – 2035.
 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok.
 6. Uchwała w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2021.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr. XX/221/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, opłaty manipulacyjne w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej zorganizowanym na terenie gminy Sobótka. 
 8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie obrony prawdy, godności i wolności człowieka.
 10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Sołtysa Wsi Sulistrowiczki.
 11. Wolne wnioski i informacje.

 

Przebieg XIX Sesji Rady Miejskiej dostępny jest pod adresem:

 

 

 

 
 
 
Tagi 29 sesja, rcks