23 kwietnia 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Szanowni Państwo,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce przekazuje poniżej informacje z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiuℹ️♿️.
1️⃣ ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYNĘŁA POMIĘDZY DNIEM 9 GRUDNIA 2019 R. A DNIEM 8 MARCA 2020 R.
✅zachowują ważność do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
❗️Warunkiem jest, aby w tym terminie (tj. pomiędzy 9 grudnia 2019 r. a 8 marca 2020 r.) złożony został w zespole orzekającym o niepełnosprawności kolejny wniosek o wydanie orzeczenia.*
2️⃣ ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYWA OD DNIA 8 MARCA 2020 R.
✅zachowują ważność do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.*
3️⃣ W PRZYPADKU ZŁOŻONEGO WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
✅ w okresie do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zespół orzekający o niepełnosprawności może rozpatrzyć wniosek bez udziału osoby zainteresowanej lub dziecka, wówczas, gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego – uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny bez konieczności przeprowadzenia badania.**
4️⃣ KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PLACÓWEK
✅ zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.*

⚠️📢 WAŻNE: przedłużenie ważności orzeczeń następuje z mocy samego prawa, na podstawie ustawy i nie wymaga potwierdzenia tego faktu przez zespół orzekający o niepełnosprawności.
➖➖➖➖
* art. 15h ust 1 i 2 oraz art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568).
** §2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r., poz. 534).