Aktualności wg daty

Dzień Babci i Dziadka muzycznie KRIS SENIOR SHOW Autorskie utwory o seniorach i najlepsze znane polskie przeboje Muzyczne rozmaitości od rocka do disco – do słuchania i wspólnego śpiewania 20.01.2022, godz. 17.00 ŚOK/RCKS, ul. F. Chopina 25, Sobótka/ sala widowiskowa

https://bip.sobotka.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-sobotka-w-2022-r

  ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGO ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2022 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska I. Dotacja ma na celu poprawę stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propagowanie wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego stosowania odnawialnych

W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii oraz wysoką liczbą zakażeń niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwa Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów