Aktualności wg daty

Trwa nabór do II Edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Tematem przewodnim tegorocznej odsłony są ,,Ostatki w polskiej tradycji”. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach – wojewódzkim i ogólnopolskim.   Termin zgłoszeń upływa 28 lutego

Na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w systemie SWD, zagrożeń w Krajowej Mapie Zagrożeń bezpieczeństwa, oczekiwań społeczeństwa oraz analiz stanu bezpieczeństwa, zdiagnozowano, iż problem  w rejonie służbowym nr 580  jest gromadzenie się osób spożywających alkohol oraz zaśmiecających teren placu zabaw

4 stycznia 2022 roku w UMiG Sobótka Burmistrz Mirosław Jarosz razem z Radnymi Rady Miejskiej wzięli udział w spotkaniu z firmą BangerPark, która przedstawiła ofertę dla gminy Sobótka dalszego zagospodarowania terenu – budowy małego i średniego stoku dla snowboardu przez