Aktualności wg daty

Sobótka, 25.02.2021 r.   BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA podaje do publicznej wiadomości wyniki I ograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 25.02.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości

Sobótka, 25.02.2021r. Odwołanie przetargu   Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 4/1 AM 3 obręb Górka o  powierzchni 0,0795 ha, gmina Sobótka. OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka działając zgodnie

Sobótka, 22.02.2021r.   BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA podaje do publicznej wiadomości wyniki z II nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 22.02.2021. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości

  Rada Miejska w Sobótce podjęła uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu

W dniu 18 lutego 2021 roku w RCKS odbyło się szkolenie ” Nowe Prawo zamówień publicznych – udzielanie zamówień podprogowych i zamówień  do progów unijnych” dla pracowników jednostek samorządowych z gminy Sobótka.  Profesjonalne szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem.

W dniu 18 lutego 2021 roku odbyła się rozmowa Burmistrza Mirosława Jarosza z Posłem Pawłem Hreniakiem w sprawie dróg szybkiego ruchu na terenie gminy. Temat  przebiegu autostrady oraz skomunikowania gminy z niebawem nowo powstającymi drogami, dla wielu mieszkańców są dość

Sobótka, 16.02.2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka Ogłasza III ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 377/2 AM 1, obręb Sulistrowice o pow. 994 m2

Sobótka,15.02.2021. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza III ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 375/3 AM 1, obręb Sulistrowice o pow. 922 m2 , nr księgi wieczystej

Sobótka, 15.02.2021 Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza III ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 73/2 AM 1, obręb Olbrachtowice o pow. 1220 m2 , nr księgi wieczystej WR1K/00128210/8. Przeznaczenie:

Sobótka, 12.02.2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza III ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 62/8 AM 1, obręb Księginice Małe o pow. 700 m2 , nr księgi wieczystej WR1K/00079178/2;

Sobótka, 12.02.2021 Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza III ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 32/4 AM 1, obręb Olbrachtowice, o powierzchni 1496 m2, nr księgi wieczystej WR1K00094558/1; przeznaczenie w