Aktualności wg daty

wykaz 144

Zarządzenie nr 114/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 17.11.2021r.   W sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.