Aktualności wg daty

We wtorek 9 listopada 2021 r w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyła się 38. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce z dopuszczeniem zdalnego trybu obradowania. Porządek przebiegu obrad:  Otwarcie sesji. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na

W poniedziałek 8 listopada 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu z dopuszczeniem pracy w formie online. Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.:    Opiniowanie programu współpracy gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi

Biblioteka Publiczna Ślężańskiego Ośrodka Kultury zaprasza na spotkanie dzieci szkolne, przedszkolne i wszystkich, którzy chcą posłuchać historii o niezwykłym niedźwiedziu. Podczas spotkania możliwość nabycia książek. 10.11, godz. 10.15, ŚOK/RCKS, ul. F. Chopina 25, Sobótka Wydarzenie odbywa się w ramach obchodów