Aktualności wg daty

Sobótka,  27.10.2021r.   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości   Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki nr 98 AM-18, obręb Sobótka miasto o pow. łącznej 1178 m2, nr księgi

Sobótka,  27.10.2021r.   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości   Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki nr 28/17 AM-16, obręb Sobótka miasto o pow. łącznej 1009 m2, nr

Sobótka,  27.10.2021r.   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości   Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki nr 28/18 AM-16, obręb Sobótka miasto o pow. łącznej 952 m2, nr księgi

Sobótka, 27.10.2021r.   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka. Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki nr 28/19 AM-16, obręb Sobótka miasto, o pow. łącznej 1064 m2 , nr

Sobótka, 27.10.2021r.   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.     Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek nr 28/15 i 28/22 AM-16, obręb Sobótka o pow.

    Program ten jest szansą na poprawę komfortu życia mieszkańców oraz zmianę wizerunku tego miejsca na lepszy. W naszej gminie środki zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania ogromnych

Sobótka, 20.10.2021r.   OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z póź. zm.), Zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia 2008 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów oraz

Sobótka, 20.10.2021r.   OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z póź. zm.), Zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia 2008 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania

Sobótka, 20.10.2021r.   OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z póź. zm.), Zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia 2008 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania

      Komunikat organizacyjny Ślężański Turniej Seniorów 2021   CELE: Popularyzacja badmintona Integracja środowiska seniorów Propagowanie aktywnego wypoczynku Promocja Miasta i Gminy Sobótka   ORGANIZATORZY: Uczniowski Klub Sportowy przy SP2 w Sobótce   Osoba odpowiedzialna za organizację turnieju: Zbigniew

Ślężański Ośrodek Kultury/Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie podróżnicze z Tomaszem Dzielnickim, członkiem Klubu Ludzi Gór „Mnich”. Podczas wydarzenia m.in. prezentacja materiałów z wyprawy po kraju lodowców i wulkanów. 21 X 2021, godz. 19.00 ŚOK/RCKS, ul. F. Chopina 25, Sobótka Wstęp