Aktualności wg daty

W ubiegłym tygodniu do Stowarzyszenia Rozwoju Miasta i Gminy Sobótka dotarło 5.000 szt. map gminy Sobótka i Masywu Ślęży. Aktualnie trwa ich dystrybucja. Mapy przekazaliśmy Dyrekcji ŚOK i organizacjom pozarządowym, które w najbliższym czasie będą organizowały imprezy kulturalno-sportowe. W najbliższych

12 października w Rogowie Sobóckim odbyła się wyjątkowa uroczystość – Wkopanie Kamienia Węgielnego pod rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. M. Konopnickiej w Rogowie Sobóckim Jest to już kolejna duża inwestycja, która rozpoczęła się w gminie a jej realizacja potrwa

Jesienny okres w pełni więc dla zainteresowanych podajemy kilka szczegółów w temacie szczepienia na grypę w gminie Sobótka.  Szczepienie jest dobrowolne, ale zalecane. Zwłaszcza wtedy, jeśli ktoś ma niską odporność  lub pracuje z osobami o zaburzonej odporności. Prawo do bezpłatnego