Aktualności wg daty

7. Memoriał Pamięci Staszka Kopackiego w Tenisie Ziemnym już za nami. To wyjątkowy czas wspomnień dla jego przyjaciół i kultywowania właśnie tej dyscypliny sportu, która była tak bliska sercu Pana Staszka.            

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przystąpił do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”  Program będzie zawierał ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań, umożliwiających poprawę jego jakości. Przyszły Program powinien spełniać