Aktualności wg daty

Muzeum Ślężańskie zaprasza dzieci w piątek 13.08.2021 na godzinę 10:00 na „Średniowieczny pokaz obróbki runa owczego i tkactwa z mini-warsztatami”