Aktualności wg daty

Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu dla przejazdu kolejowo-drogowego w km 34+849 linii kolejowej nr 285 położonego w ciągu drogi gminnej nr 111148D ul.Boczna m. Rogów Sobócki – PRZEJAZD ZOSTANIE CAŁKOWICIE ZAMKNIĘTY W TERMINIE – OD GODZ. 22:00 DNIA 15.07.2021R. DO GODZ.