Aktualności wg daty

Na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w systemie SWD, zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, oczekiwań społeczeństwa oraz analizy stanu bezpieczeństwa, zdiagnozowano, iż problem w rejonie służbowym  nr 580 jest gromadzenie się osób spożywających alkohol oraz zaśmiecających teren na skwerze

Poniżej zamieszczamy znowelizowany wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia. Rolniku, proszę o zapoznanie się z tym materiałem.