Aktualności wg daty

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  84/2021 r. Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia   21.05.2021 r.     ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGO ogłasza II nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2021 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska        I. Dotacja ma na celu poprawę stanu środowiska