Aktualności wg daty

8.06.2021 r. URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2021 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska I. Dotacja ma na celu poprawę stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery,