Aktualności wg daty

Dzięki Dolnośląskim Liniom Kolejowym zapraszamy Państwa na “przelot” nad odcinkiem linii kolejowej nr 285 (Olbrachtowice – Sobótka Zachodnia), która ruszy już z końcem 2021 roku. Prezentowany odcinek trasy został uznany najbardziej malowniczym odcinkiem tej linii.      

W związku z realizacją zadania ” Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót dla zadania  pn. Rewitalizacja kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Gł. – Świdnica Przedmieście wraz z linią 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto”, powiadamiamy o planowanych robotach budowlanych w zakresie