Aktualności wg daty

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na remont ul. Przysiółkowej w Mirosławicach. Projekt obejmować będzie remont ok. 900 mb drogi, przy której zaprojektowany zostanie chodnik. Aktualnie droga jest w złym stanie technicznym, a jezdnia jest zbyt wąska na potrzeby ruchu drogowego. Gmina

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na remont ul. Nasławickiej w Rękowie (połączenie pomiędzy Rękowem a Olbrachtowicami). Projekt obejmować będzie remont ok. 2300 mb drogi, przy której zaprojektowany zostanie chodnik na odcinku gdzie droga przebiega przez zabudowania w Rękowie. Aktualnie droga jest

  SZANOWNI RODZICE W trosce o stan psychiczny dzieci i młodzieży spowodowany pandemią, prowadzone są działania na rzecz upowszechniania wiedzy o zdrowiu psychicznym oraz miejscach, gdzie można otrzymać profesjonalną pomoc. Przedstawiamy listę ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci