Aktualności wg daty

W poniedziałek 19 kwietnia 2021r., w Urzędzie Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyły się prace Komisji  Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa.  Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.:    1. ZGKiM „Ślęża” dochód z działalności za rok 2020 oraz planowane

Gmina zakończyła remont mieszkania socjalnego, które będzie pełniło funkcję mieszkania  chronionego. Mieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Pobyt w takim mieszkaniu może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebuje wsparcia