Aktualności wg daty

Szanowni Państwo, Wnioski o dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka do 30 kwietnia 2021 r. Wnioski o zwrot kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym

Sobótka, 08.04.2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Nieruchomość zabudowana składająca się z działki nr 204 AM 1, obręb Kunów o pow. 0,1300 ha, nr księgi wieczystej WR1K/00174634/3. Przeznaczenie