Aktualności wg daty

Sobótka, 07.04.2021r.   BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA podaje do publicznej wiadomości wyniki IV nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 07.04.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących