Aktualności wg daty

Sobótka,04.03.2021r.   BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA podaje do publicznej wiadomości wyniki z I nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 04.03.2021. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących

Biuro Spisowe w Sobótce ul. Rynek 1 (siedziba UMiG Sobótka) tel. 71 335 12 20 wew. 33  e-mail: sekretarz@sobotka.pl