Aktualności wg daty

Sobótka, 22.02.2021r.   BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA podaje do publicznej wiadomości wyniki z II nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 22.02.2021. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości