Aktualności wg daty

W dniu 18 lutego 2021 roku w RCKS odbyło się szkolenie ” Nowe Prawo zamówień publicznych – udzielanie zamówień podprogowych i zamówień  do progów unijnych” dla pracowników jednostek samorządowych z gminy Sobótka.  Profesjonalne szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem.

W dniu 18 lutego 2021 roku odbyła się rozmowa Burmistrza Mirosława Jarosza z Posłem Pawłem Hreniakiem w sprawie dróg szybkiego ruchu na terenie gminy. Temat  przebiegu autostrady oraz skomunikowania gminy z niebawem nowo powstającymi drogami, dla wielu mieszkańców są dość

Sobótka, 16.02.2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka Ogłasza III ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 377/2 AM 1, obręb Sulistrowice o pow. 994 m2

Sobótka,15.02.2021. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza III ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 375/3 AM 1, obręb Sulistrowice o pow. 922 m2 , nr księgi wieczystej

Sobótka, 15.02.2021 Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza III ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 73/2 AM 1, obręb Olbrachtowice o pow. 1220 m2 , nr księgi wieczystej WR1K/00128210/8. Przeznaczenie:

Sobótka, 12.02.2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza III ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 62/8 AM 1, obręb Księginice Małe o pow. 700 m2 , nr księgi wieczystej WR1K/00079178/2;

Sobótka, 12.02.2021 Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza III ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 32/4 AM 1, obręb Olbrachtowice, o powierzchni 1496 m2, nr księgi wieczystej WR1K00094558/1; przeznaczenie w

  Sobótka, 12.02.2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza III ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 32/3 AM 1, obręb Olbrachtowice, o powierzchni 2035 m2, nr księgi wieczystej WR1K00094558/1; przeznaczenie

Sobótka, 12.02.2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek: nr 89 o pow. 1100 m2 , nr księgi wieczystej WR1K/00114636/9 i nr

W dniu 18 lutego 2021 roku odbyło się spotkanie Burmistrza Mirosława Jarosza z przedstawicielem firmy Green Solar System – Panem Adrianem Wyrwickim w sprawie odnawialnych źródeł energii i szukania oszczędności w budynkach użyteczności publicznej w gminie Sobótka.  Ustalono termin kolejnego

W dniu 17 lutego 2021 roku Burmistrz Mirosław Jarosz udzielił wywiadu dziennikarzowi Radia Wrocław. Rozmowa dotyczyła jakości wody pitnej w gminie Sobótka oraz o planach budowy nowego wodociągu wraz z stacją uzdatniania wody dla mieszkańców gminy.  https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/105074/Problem-z-biezaca-woda-w-gminie-Sobotka  

Trwa realizacja projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)”.   W siedmiu gminach partnerskich, w tym gminie Sobótka, trwa wymiana starych źródeł ciepła na nowoczesne. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość