Aktualności wg daty

Szanowni Mieszkańcy! Trwa akcja doręczania decyzji podatkowych oraz zawiadomień o wysokości opłaty „śmieciowej”. Zgodnie z art. art. 144 §1 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1325 z późn. zm.)