Aktualności wg daty

Załącznik do zarządzenia nr 12/2021 Sobótka,11.02.2021 W Y K A Z Nr 6/2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

    JEST Jeszcze “ciepły”, pierwszy numer Kuriera Sobóckiego Gazety bezpłatnej, miesięcznika dla mieszkańców i o mieszkańcach naszej gminy W dniu dzisiejszym trwa kolportaż i gazetę już można znaleźć w piekarnio- cukierni u Pana Bąkowskiego, “u Łucji”, w Delikatesach Centrum,

Sobótka, 09.02.2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka. Nieruchomość niezabudowana, składająca się z działki nr 164/6, o pow. 0,3098 ha AM 1, obręb Wojnarowice

Sobótka, 09.02.2021. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka Ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka. Nieruchomość zabudowana, składająca się z działki nr 164/5, o pow. 0,0706 AM 1, obręb Wojnarowice ,

Polskie Koleje Państwowe ogłaszają przetarg na nieruchomości położone w Sobótce przy ulicy Dworcowej o łącznej powierzchni 11 004 m2. Możliwość zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa z usługami MPZP – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  Kontakt:  PKP S.A Oddział Gospodarowania Nieruchomości we Wrocławiu sekretariat.knwr@pkp.pl