Aktualności wg daty

  Sobótka, 9.02.2021r.   OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.), zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia 2008

  Sobótka, 09.02.2021r.   OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SOBÓTKA W ROKU 2021 R. 

wykaz nr 5

  Załącznik do zarządzenia nr 7 /2021 z dnia  01.02.2021r.   W Y K A Z nr 5 nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2