Aktualności wg daty

Z wielkim smutkiem informujemy, że przekładamy termin 13. PANAS Półmaratonu Ślężańskiego na najszybszy możliwy termin zapewniający całkowite bezpieczeństwo epidemiczne uczestników oraz odpowiedni poziom imprezy. W październiku 2020 wyznaczając kolejny termin biegu na 20.03.2021 mieliśmy nadzieję, że pandemia będzie wygasać i

Szanowni Mieszkańcy Sobótki! Informujemy, iż dnia 30 lipca zostały złożone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Wrocławskiego wnioski o zakończeniu robót budowlanych dla zadania pn. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”. Wobec uzyskania braku sprzeciwu w dniu 18.08.2020 r., możliwe jest