Aktualności wg daty

Nowa książka regionalna! „Sobótka – Wrocław w latach 1860-1914. Mała historia małej kultury małego krajobrazu” Spotkanie autorskie z prof. dr. hab. Wojciechem Kunickim, promujące nową książkę o Sobótce i miejscowościach Masywu Ślęży. Zaprasza Muzeum Ślężańskie i Ślężański Ośrodek Kultury 27

Sobótka, 26.02.2021r.   BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA podaje do publicznej wiadomości wyniki z pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 26.02.2021r. o godz. 9.00 i 9.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na

Załącznik do zarządzenia nr  16/2021 z dnia 22.02.2021r.   WYKAZ Nr      7/2021 Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

Sobótka, 19.02.2021r.   OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.), zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia 2008r. w sprawie

        W dniu 23 lutego 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotyczące wsparcia Gminy Sobótka w promocji i obsłudze programu „Czyste Powietrze” głównie poprzez

W dniu 25 lutego 2021 r., w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej odbyła się 29 Sesja Rady Miejskiej. Radni przystąpili do prac zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad:   Otwarcie sesji  Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 stycznia 2021 r.  Sprawozdanie

Sobótka, 25.02.2021r.   BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA podaje do publicznej wiadomości wyniki III nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 25.02.2021r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących

Sobótka, 25.02.2021 r.   BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA podaje do publicznej wiadomości wyniki I ograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 25.02.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości

Sobótka, 25.02.2021r. Odwołanie przetargu   Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 4/1 AM 3 obręb Górka o  powierzchni 0,0795 ha, gmina Sobótka. OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka działając zgodnie

Sobótka, 22.02.2021r.   BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA podaje do publicznej wiadomości wyniki z II nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 22.02.2021. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości