Aktualności wg daty

  Zgodnie z § 1 uchwały nr XXIV/252/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2020r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informuję, iż od 1 stycznia 2021r. obowiązują nowe terminy uiszczania

Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w  roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska  które są przeznaczone na zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej:

  Zgodnie z § 2 uchwały nr XXIV/250/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2020r. w sprawie opłaty od posiadania psów stawka roczna opłaty od posiadania psów wynosi 56,00 zł od jednego psa. Opłatę pobiera się w połowie