Aktualności wg daty

  Informujemy, że woda pitna, która jest produkowana i dystrybuowana na terenie gminy Sobótka jest zdatna do picia i spełnia wszelkie wymagania norm pod względem składu, jakości i właściwości fizyko-chemicznych. Woda pitna pobierana do celów bytowych przez mieszkańców gminy Sobótka

We wtorek  19 stycznia 2021 r., w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyła się nadzwyczajna XXVII Sesja Rady Miejskiej. Radni przystąpili do prac zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad: Otwarcie sesji Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków

      WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ na nowy/kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 ( trwający od 01.06.2021r. do 31.05.2022 r.) NALEŻY SKŁADAĆ: Elektronicznie  od dnia 1 lutego 2021r. za pośrednictwem: PUE ZUS, Emp@tia  empatia.mrpips.gov.pl, ePUAP oraz  bankowości