Aktualności wg daty

W dniu 18 stycznia 2021 roku w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce odbyła się uroczystość przekazania sprzętu dla OSP w Sobótce, OSP w Sobótce Zachodniej, OSP w Rogowie Sobóckim oraz OSP w Księginicach Małych  z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa.

W poniedziałek 18.01.2021 r., w Urzędzie Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyły się prace Komisji Spraw Obywatelskich oraz posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa. Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.:          Komisja Spraw Obywatelskich  Sprawy bieżące Komisja

Sobótka, 18.01.2021 r.         RSS.0002.27.2021   Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 15

Szanowni Mieszkańcy Sobótki oraz Właściciele Nieruchomości przy ulicach: Modrzewiowej, Świerkowej, Świdnickiej (od al. Św. Anny do pl. Strzelców), Św. Anny, Strzelców, Wł. Kabata, ks. J. Bełcha, Wrocławskiej, Warszawskiej (od ul. Wrocławskiej do A. Mickieiwcza), A. Mickiewicza (od ul. Warszawskiej do

      Gmina Sobótka wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sobótce prosi o pomoc dla rodziny poszkodowanej w pożarze w dniu 17 stycznia 2021r. w miejscowości Sobótka. Spłonął doszczętnie pokój córki Karoliny lat 11.   Każda forma pomocy jest mile widziana,

Burmistrz  Miasta i Gminy Sobótka ogłasza I publiczny przetarg ograniczony  do właścicieli dz. nr  5 i 15 AM-3 obręb Górka na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka Nieruchomość niezabudowana składająca się z dz. nr 4/1 AM 3 o pow. 0,0795

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza III  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka Poniższe nieruchomości położone są w Sobótce między ul. Warszawską i ul. A. Mickiewicza. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone są na tereny zabudowy mieszkaniowej

Załącznik do zarządzenia nr  157/20 Sobótka, 28.12.2020       W Y K A Z  Nr   27/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Załącznik do zarządzenia nr 1/2021 z dnia 14.01.2021r.     WYKAZ Nr 3/2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

Załącznik do zarządzenia nr 1/2021 z dnia 14.01.2021r.     WYKAZ Nr 2/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

Załącznik do zarządzenia nr 1/2021 Z dnia 14.01.2021r.     WYKAZ Nr 1/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

15 stycznia 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyło się spotkanie Burmistrza Mirosława Jarosza z Przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego, Burmistrzem Kątów Wrocławskich, Wójtem Mietkowa, Wójtem Jordanowa Śląskiego. Na spotkaniu poruszono problem zagospodarowania śmieci oraz wspólnie poszukiwano rozwiązań tego palącego