Aktualności wg daty

W dniu 11 stycznia 2021 r., w sali narad i ślubów Urzędu Miasta i Gminy, podczas spotkania z Radą odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.          Porządek obrad: Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z

Burmistrz  Miasta i Gminy Sobótka ogłasza I publiczny przetarg ograniczony  do właścicieli dz. nr  81 i 113 AM-13 obręb Sobótka na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka Nieruchomość niezabudowana, dz. nr 80 AM 13 o pow. 0,0204 ha obręb Sobótka;