Aktualności wg daty

W dniu 4 grudnia 2020 r., w sali narad i ślubów Urzędu Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa. PORZĄDEK OBRAD 1. Opiniowanie projektu budżetu na 2021 r. 2. Plany rozwoju Gminy