Aktualności wg daty

 W dniu 2 grudnia 2020 r., w sali narad i ślubów Urzędu Miasta i Gminy, podczas spotkania online z Radą odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.         Porządek obrad: Opiniowanie projektu budżetu na 2021 rok

W związku ze zmianą raportowania -> stacje sanitarno – epidemiologiczne nie udostępniają statystyk dla województw oraz powiatów. W związku z powyższym ruszyła strona internetowa prezentująca codzienne raporty zakażeń koronawirusem od poziomu danych ogólnopolskich do poziomu danych powiatowych. Prezentowane dane, podobnie