Aktualności wg daty

W dniu 08.10.2020 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w którym udział wzięli Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, włodarze gmin z ternu Powiatu Wrocławskiego, Powiatowy Inspektor Sanitarny – Paweł Wróblewski, insp. Maciej Januszkiewicz –