Aktualności wg daty

KONKURS ARiMR

„Zostań twarzą PROW 2014-2020” – weź udział w konkursie organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Konkurs polega na nagraniu krótkiego filmu (od 3 do 5 min.) obrazującego wykorzystanie przez Uczestnika otrzymanej z PROW 2014 – 2020 pomocy finansowej i

Sobótka, 22.09.2020 r. RSS.0002.23.2020 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) z w o ł u j ę

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji. Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka (ul. Rynek 1) w terminie do 9 października 2020 r. do godz. 10:00, w zamkniętej kopercie