Aktualności wg daty

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 116 /2020 Sobótka, 25.09.2020     W Y K A Z  Nr  23/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 116/2020 Sobótka, 25.09.2020     W Y K A Z  Nr  22/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z

Załącznik do zarządzenia nr  112/20 Sobótka, 23.09.2020       W Y K A Z  Nr   21/2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

PB przekroje PB PZT Sobótka Warszawska DP 1986D Projekt budowlany