Aktualności wg daty

stan na 16.08.2020 r., poniżej sytuacja gmin w Powiecie Wrocławskim.

Sobótka, 07.08.2020 r. RSS.0002.21.2020 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) z w o ł u j ę 21