Aktualności wg daty

We wtorek 4 sierpnia 2020 r. w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej odbyła się XX sesja Rady Miejskiej w Sobótce. Podczas obrad Radni przyjęli: sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 15 czerwca do 17 lipca 2020 r.; uchwałę

Sobótka, 28.07.2020 r. RSS.0002.20.2020 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) z w o ł u j ę 20