Aktualności wg daty

Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji  we Wrocławiu  prowadzi zajęcia sportowe przygotowujące do testu sprawności fizycznej, podczas których istnieje możliwość poprawy swojej techniki, a także kondycji przez kandydatów do służby w Policji.Zajęcia sportowe w miesiącu lipcu będą się odbywały

Mimo pełni okresu urlopowego, w dniu 13 lipca 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, zorganizowano spotkanie robocze w sprawie pozyskiwania środków zewnętrznych dla gminy Sobótka. Głównym tematem spotkania były Fundusze Norweskie i udział w projekcie, którego celem jest

Z inicjatywy Burmistrza Mirosława Jarosza 13 lipca 2020r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyło się spotkanie z prezesami dwóch kopalń: Panem Mirosławem Kotowskim – Prezesem Zarządu Spółki KOSD w Nasławicach i Panem Januszem Kozyrskim – Prezesem Zarządu Strzeblowskich Kopalni