Aktualności wg daty

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka Poniższe nieruchomości położone są w Sobótce przy ul. Liliowej. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone są na tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności-

Sobótka, 03.07.2020 Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza Iustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 73/2 AM 1, obręb Olbrachtowice o pow. 1220 m2 , nr księgi wieczystej WR1K/00128210/8. Przeznaczenie: zabudowa