Aktualności wg daty

Zapraszamy rolników z terenu gminy Sobótka do udziału w spotkaniu online👩‍💻🌐 pt. „Krajowy webinar DOTACJE DLA ROLNICTWA”, które odbędzie się 7 lipca 2020 r. o godz. 12:00 ⏰(UMiG Sobótka, ul. Rynek 1 – sala nr 11).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce informuję, że świadczenia wychowawcze “500+” dla wniosków składanych w 2019 roku są przyznane do 31 maja 2021 roku. W związku z powyższym, nie ma konieczności składania nowych wniosków na dzieci, dla których świadczenia są już

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz.U z 2019 r. poz.1728) Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza otwarty