Aktualności wg daty

Frekwencja na godzinę 12:00 dla całej gminy Sobótka wyniosła 45,41%. Numer obwodu Siedziba Liczba wyborców z meldunku wyborczego Frekwencja 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka (Sobótka)   2274 46% 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka (Sobótka)   1448 49% 3 Szkoła Podstawowa Nr 2 w

Frekwencja na godzinę 12:00 dla całej gminy Sobótka wyniosła 21,34%. Frekwencję w poszczególnych obwodach głosowania przestawia poniższa tabela: Numer obwodu Siedziba Frekwencja 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka (Sobótka)   23% 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka (Sobótka)   25% 3 Szkoła