Aktualności wg daty

Sobótka, 18.06.2020 Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza Ipisemny publiczny przetarg nieograniczony na świadczenie usługi gastronomicznej na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka. Burmistrz przeznacza do dzierżawy część plaży o pow. do 35 m2 w celu świadczenia