Aktualności wg daty

ℹ️ stan na 07.06.2020 r. godz. 17:00

Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” zaprasza na bezpłatne szkolenia dla zainteresowanych złożeniem wniosku o POWIERZENIE GRANTU. Szkolenia będą dotyczyły przygotowania dokumentacji konkursowej oraz warunków naboru. Zakres projektów grantowych: 1. godz. 11:00-12:00 – realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych