Aktualności wg daty

Fakty i mity na temat gospodarki odpadami Po co segregować, skoro wszystko z kolorowych pojemników trafia do jednej śmieciarki? Jak to jest z tymi bioodpadami – wrzucać je luzem do pojemnika czy w plastikowych workach? Skąd takie stawki za odbiór

2 czerwca 2020 r. gmina Sobótka złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu kolejnych laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego oraz dla nauczycieli, którzy nie mogą prowadzić zdalnego nauczania. 4 czerwca 2020 r. zapadła decyzja o przyznaniu dofinansowania w kwocie blisko 75.000

Sobótka, 05.06.2020 r. RSS.0002.18.2020 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713)na wniosek Burmistrza MiG Sobótka z w o ł u

ℹ️ stan na 04.06.2020 r. godz. 17:00

    Załącznik do zarządzenia nr 64/2020                                               Sobótka, 03.06.2020 W Y K A Z  Nr  14/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997r.